Scroll Til Toppen

Havnen Anlegg AS sin Prosjektside

Nytt Arkivbygg for Vestland Fylkeskommune i Leikanger

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av tomt og infrastruktur for nytt arkivbygg på Leikanger.

Komplett Grunnarbeid og Landskapsarrondering.


Anleggsstart april 2024.  Anleggsslutt juli 2025.

brøyting

Opparbeiding av Botn BKS8 på Hafslo i Luster kommune

Byggherre: Hans Nes Bygg AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av infrastruktur for ny del av bustadområdet Botn på Hafslo i Luster kommune.

VA grøfter, adkomstvei og tomter.
 

Anleggsstart mars 2023.  Anleggsslutt 2024.

brøyting

Driftskontrakt Vinterdrift Fv424 Kaupanger - Sogndal Flyplass Haukåsen

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift AS

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Driftskontrakt Vinterdrift med brøyting og strøing.

Rode Flyplassen i Sogndal Kommune, Fv424 Kaupanger - Sogndal Flyplass Haukåsen.


Kontraktsperiode fra 2022 til 2026.

brøyting

Driftskontrakt Vinterdrift for Mesta

Hovedentreprenør: Mesta

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Driftskontrakt med Mesta i perioden 2022 - 2026 på roder i Sogndal Kommune.

Vinterdrift på strekningen fra Mannheller ferjekai til Ylvisåker på Rv5 / Rv13.

Salting på strekningen fra Mannheller ferjekai til Hella på Rv5 / Rv13.

Vinterdrift på Kaupangsvegen ned til Kaupanger gamle ferjekai.

 

Kontraktsperiode fra 2022 til 2026.

Se bilder fra brøyting vinteren 2016 / 2017 her.

brøyting

Oppgradering av veier på Kaupanger Industriområde

Byggherre: Sogndal Kommune

Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppgradering av Vangestadvegen, Kvernhusvegen og Skarpeteigvegen på Kaupanger Industriområde,

Vann/Avløp, Kantstein og ny veioverbygning.

Oppdatert desember 2023:
Ferdigstillelse av Vangestadvegen og prosjektet i sin helheit er utsatt til våren 2024.

Anleggsstart mai 2021.  Anleggsslutt våren 2024.

 

 

Kaupanger Industriområde

Sogn Handelspark

Byggherre: Ada AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for ny Handelspark i Sogndal.

VA grøfter, adkomstveier og tomter.

Steinmuring / plastring, elvesti og terrengarrondering.
 

Anleggsstart desember 2019.  Anleggsslutt sommer 2024.

Se bilder fra Sogn Handelspark.

 

Sogn Handelspark

Opparbeiding av tomteareal på Myradn

Byggherre / Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS og Kaupanger Hovedgård

Tilretteleggelse for tomteareal på Myradn på Kaupanger i Sogndal Kommune.
 

Anleggsstart 2018.  Anleggsslutt 2026.

Kaupanger

Her finner du en oversikt over avsluttede prosjekter.

 

Siden ble sist oppdatert 15 april 2023